Anasayfa

Grup, 1990 yılında Prof. Dr. Menemşe (Kiremitçi) Gümüşderelioğlu yürütücülüğünde kurulmuş ve “biyomalzeme–hayvansal hücre-mikroorganizma” etkileşimlerini içeren konularda araştırma faaliyetlerine başlamıştır. 1990–2002 yılları arasındaki dönemde hayvansal hücre biyoteknolojisine yönelik çalışmaların pek çoğu T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara Şap Enstitüsü laboratuarlarında yürütülmüştür. 2000–2004 yılları arasında DPT, TÜBİTAK ve HÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi’nin alt yapı desteği ve Sn. Prof. Dr. Tunçalp Özgen ve Sn. Prof. Dr. Yiğit Gündüç’ün katkılarıyla Kimya Mühendisliği Bölümü’nde “hücre ve doku kültürü laboratuarı” kurulmuştur. Laboratuvarın kuruluşu, o dönemde doktora öğrencisi olan Ayşe Gönen Karakeçili’nin özverili katkılarıyla gerçekleşmiştir. Grup, 2004 yılından itibaren Kimya Mühendisliği Bölümü binasındaki ''biyomalzeme üretim/karakterizasyon laboratuvarı, ''PCR analiz laboratuvarı'', ''Elektroeğirme proses laboratuvarı'' ve ''hücre ve doku kültürü laboratuvarı” olmak üzere dört ayrı laboratuarda uluslararası düzeyde araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

Duyurular

Araştırma grubumuzun 24 - 28 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenleyeceği “III. Teorik ve Uygulamalı Doku Mühendisliği Kursu” için ayrıntılı bilgi almak ve başvurmak için tıklayınız.
2018-08-10 12:00:00

Araştırma grubumuzdan Elvan KONUK, "P3HB ve PBA Polimerleri İkili Karışımlarının Doku İskelesi Olarak Değerlendirilmesi" başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamıştır.
2017-06-22 13:54:18

Ar.Gör. Damla ÇETİN ALTINDAL "Kemik Doku Mühendisliği Yaklaşımında Melatoninin Rolü: in vitro Çalışmalar" başlıklı tezini tamamlayarak doktora derecesini almıştır.
2017-05-10 15:36:16

HDMAG

  

© 2018